Biblioteka

Nakon godine 2000. strateško planiranje kulturnog razvoja postaje sve učestalija praksa na lokalnom nivou. U brobi za različite titule kulturnih gradova, kao i u želji da privuku mlade i obrazovane stanovnike, gradovi širom Evrope izrađuju planove i strategije u kojima definišu pravce kulturnog razvoja. U Srbiji, strateško planiranje je i zakonski uređeno, međutim, mali broj uprava uspešno je izradilo i usvojilo strategije. U nešem okruženju, proces kandidature gradova za Evropsku prestonicu kulture delovao je kao katalizator i za izradu strateških planova.  U nastavku možete pogledati nekolicinu strateških dokumenata koji pokazuju raznolikost pristupa i mogućnosti koje ovi dokumenti nude.

Culture development plan Plzen 2009-19

Cultural_Development_Plan_2000 LINZ

Istarska_kulturna_strategija

Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013-2020

Strategija kulturnog razvoja Niš 2012-2015

 

Strategije i planovi zasnovani su na različitim pretpostavkama šireg društvenog i urbanog razvoja. Jedan od najpoznatijih pristupa lokalnom razvoju uopšte je Agenda 21, u okviru koje je izrađena i specijalizovana Agenda 21 za kulturu, koju su mnogi gradovi (uključujući Novi Sad) načelno prihvatili. Osim Agende 21, ispod možete pogledati i smernice koje je državna uprava Engleske ponudila lokalnim upravama, koje podrazumevaju da se planiranje kulture izmešta iz uske nadležnosti uprave za kulturu i podrazumeva interresornu i intersektorsku saradnju. Takođe, možete videti i pregled iskustava i pristupa strateškom planiranju kulturnog razvoja kod nas.

Agenda 21 za kulturu

Local Cultural Strategy – Guidance for local authorities in England

Strateško planiranje razvoja kulture na lokalnom nivou u Srbiji