Popunite upitnik

Značajan deo procesa izrade Nacrta strategije je prikupljanje podataka o kulturnim praksama građana i organizacionim praksama aktera u kulturi. Ovi podaci mogu da ponude objektivniji uvid u stanje u kulturnom polju. Bez obzira da li u kulturnim dešavanjima u gradu učestvujete kao publika, kao umetnik ili umetnica, producent/kinja, možete da doprinesete tako što ćete popuniti jedan od tri upitnika ispod.

Upitnik za građane

Upitnik za nezavisne organizacije

Upitnik za javne ustanove