Rezultati

Predstavljamo vam preliminarne nalaze Terenskog istraživanja stanja u sektoru kulture Novog Sada. U periodu od januara do marta 2016. godine u istraživanju je učestvovalo 758 građana i 73 organizacije u kulturi. Krajem juna meseca tekuće godine, u planu je objavljivanje znatno obimnijeg kompletnog izveštaja koji će obuhvatiti sve prikupljene podatke, kao i rezultate zasnovane na primeni kompleksnijih analiza. Sve organizacije i ustanove koje nisu popunile upitnik, mogu to da učine do kraja maja meseca.

Dokument možete pogledati u onlajn formatu ispod ili ga preuzeti u PDF-u.